Waarderingsteken voor Frank

Volgens de agenda hadden we vrijdag 1 juni groepsraad met leiding en bestuur, alleen wist iedereen behalve Frank dat dit niet zo zou zijn. Er was namelijk een waarderingsteken bij Scouting Nederland aangevraagd voor Frank om hem eens een keer in het zonnetje te zetten.

Begin dit jaar was er een vraag ingediend bij Scouting Nederland. En die aanvraag loog er niet om. Vijf pagina’s met mooie woorden was het uiteindelijke resultaat. Scouting staat middenin de samenleving en bij een gezonde groep hoort de blik naar buiten gericht te zijn, vond Frank. Die draai heeft hij geleidelijk voor elkaar gekregen met de staf en bestuur van de groep. Bovendien heeft Frank de basis van de groep op orde gebracht, waardoor er nu een stabiele, positieve groep staat die niet bang is voor verandering of invloeden van buitenaf, klaar voor de toekomst.