Corona

Update 18 november 2021

Beste ouders/verzorgers,

Het kabinet heeft strengere maatregelen afgekondigd om verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor onze scoutinggroep. Dit zijn de nieuwe richtlijnen:

▪ Fysieke opkomsten blijven mogelijk en er geldt geen maximum groepsgrootte.

▪ Opkomsten zullen zoveel mogelijk in de buitenlucht plaatsvinden.

▪ Het clubhuis is geen publieke locatie dus mondkapjes zijn niet verplicht.

▪ Het corona toegangsbewijs is verplicht voor leden en vrijwilligers van 18 jaar en ouder voor binnenactiviteiten.

▪ Jeugdleden, ouders en of leiding blijven thuis als ze ziek zijn. En komen pas naar het clubhuis als ze 24-uur klachtenvrij zijn.

▪ Geen deelname van ouders / externen aan activiteiten of evenementen of waarbij zij komen kijken.

▪ Halen & brengen: Om het contact zoveel mogelijk te beperken vragen we het volgende: 1) Overleg bijzonderheden zoveel mogelijk van te voren of na de opkomst via de telefoon/mail/app met de leiding; 2) Brengen- en ophalen door maximaal één ouder die klachtenvrij is; 3) Houd rechts op de Molenwerf; 4) Ouders komen niet op het terrein en houden het haal- en brengmoment zo kort mogelijk met een korte overdracht op een afstand van 1,5 meter.


Bovenstaande richtlijnen gelden in ieder geval tot 4 december. Ik wil iedereen bij voorbaat danken voor het opvolgen.
Mocht u nog vragen hebben neem dan vooral contact op.

Met vriendelijke groet,
Tim van Zuuren
Voorzitter
Vereniging Scoutinggroep Hillegersberg
[email protected]