Nieuw clubhuis

Nieuws

  Weer een stap dichterbij!!

  W

  Na een
  succes volle veilingavond, zijn
  er weer flinke stappen gezet.
  De realisatie in 2019 komt nu serieus in beeld.

  De
  belangrijkste stappen op een rij:

  Met
  de leiding en het bestuur is nogmaals gekeken naar het ontwerp en
  definitief goedgekeurd. Vervolgens is in
  februari
  de aanvraag
  voor de omgevingvergunning
  ingediend
  bij de gemeente.

  Ecolux
  – de bouwer van het prefab gebouw - heeft een definitieve offerte
  opgeleverd, die we onder voorwaarde van het verkrijgen van de
  vergunning hebben geaccepteerd.

  We
  verwachten
  eind maart meer te horen
  van de gemeente. We
  gaan uit van een positieve reactie. En met dat uitgangspunt gaat het
  bouwteam begin maart een gedetailleerde bouwplanning maken.

  Oproep

  In
  dit stadium zijn we erg geïnteresseerd in hulp/contacten op het
  gebied van bijvoorbeeld slopen, een sloopbedrijf, afvoer sloopafval,
  fundering, graafmachine, bouwkraan(tje), loodgieter, elektricien, …

  Uitnodiging

  Op 18 maart is er een info avond voor buurtbewoners op het clubhuis van 20.00 tot 21.30 Mocht je hierbij aanwezig willen zijn dan ben je natuurlijk van harte welkom. Laat het ons even weten.

  Voor
  alle vragen,
  tips en hulp kun
  je altijd contact
  opnemen via de site.

  Lees meer

  Bijzonder geslaagde veilingavond

  Zaterdag 10 november klopte ons hart vol verwachting. Zouden we een bedrag binnen kunnen halen met de veiling? We gokten op ongeveer € 2.000,- dan zouden we al heel blij zijn....

  Rond zeven uur vulde het clubhuis zich met ouders en belangstellenden voor de veiling. Zo'n 17-18 bieders waren er in het grote lokaal. En onder bezielende en bovenal humoristische leiding van veilingmeester Bert van Leeuwen en ondersteund door Brian de Randamie schoten de bedragen omhoog. Een rondleiding door Rotterdam Waterstad ging weg voor € 400,-. De poppen van Sweet Heroes brachten € 70,- en € 90,- op. De helicoptersimulator ging sky high qua bieden en kwam uit op € 480,-. 

  Het was een bijzondere avond en het was echt een mooie avond want de tussenstand van de veiling is € 4.390,-!!!

  Er komen nog wat laatste bedragen bij, want er is tussentijds ook nog telefonisch geboden. Er zijn nog drankjes gedronken op het clubhuis en het bier is gesponsord door Drift. 

  Mensen die schriftelijk/ van tevoren hebben geboden krijgen in de loop van deze week de uitslag. 

  Was je niet in de gelegenheid om erbij aanwezig te zijn en wil je alsnog je steentje bijdragen aan de nieuwbouw? Stichting clubhuis Hillegersberg NL56RABO0131886746 voor die laatste paar duizend euro. 

  We bedanken iedereen voor zijn en haar gulle bijdrages aan deze veiling, zowel de sponsors als de bieders! ♥

  Lees meer

  Update nieuwbouw september 2018

  Een update over de stand van zaken half september 2018.
  De gemeente Rotterdam heeft eind juni uitstel aangevraagd om onze aanvraag voor de 1/3 regeling nader te bekijken. We hopen daarom binnenkort (eind september) op een "positief" definitief antwoord.

  Lees meer

  Coop Verzijl helpt mee d.m.v. statiegeld actie!

  Ook Coop Verzijl (Van Beethovensingel 4) helpt mee om geld in te zamelen voor ons nieuwe clubhuis. Dit kwartaal kan iedereen zijn statie geld inleveren bij Coop Verzijl en doneren aan ons, nog een leuk extraatje Coop verdubbeld het opgehaalde bedrag!

  dus druk op die gele knop 🙂

  " order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

  https://www.coop.nl/over-coop/statiegeldactie-aanmelden

  Lees meer

Voortgang

Met trots laten we je hier de plannen en de voortgang van het nieuwe clubhuis van Scouting Hillegersberg zien. Sinds 2010 is er hard gewerkt aan het verkennen van de mogelijkheden, zijn er diverse ontwerpen gemaakt en uiteindelijk één ontwerp uitgekozen om daadwerkelijk te gaan realiseren.

Nieuw clubhuis concept
Concept nieuw clubhuis

Lees meer over de voorbereidingen.

Vanaf het begin hebben we – zoals het scouting betaamt – alles binnen eigen geledingen kunnen regelen zonder een euro uit te geven. Er is daarbij al een enorme berg werk verzet:

 • – Wensen en eisen geïnventariseerd
 • – Huidige situatie geïnventariseerd
 • – Programma van eisen opgesteld
 • – Bouwteam samengesteld
 • – Referentieprojecten onderzocht en een diverse projecten bezocht
 • – Onderzoek verricht naar achtergebleven fundering van de molen die oorspronkelijk op de locatie stond.
 • – Ontwerp gemaakt
 • – Ontwerp gedetailleerd doorgerekend
 • – Herontwerp gemaakt met lagere kosten
 • – Garanties bedongen bij de gemeente Rotterdam over de toekomst van het terrein
 • – Ouders en buurtbewoners ingelicht
 • – Teams van betrokkenen gevormd voor sponsoring en fondsenwerving
 • – Eerste sponsorgelden ontvangen
 • – Projectplan opgesteld voor fondsenwerving
 • – Fundraisingteam gestart met opstellen van een theateragenda voor het najaar
 • – Eerste verkenning crowdfunding uitgevoerd

Op het moment zitten we in de fase dat we naar buiten treden en de financiering regelen – uiteraard samen met leiding, ouders en leden. Via sponsoring, fondsenwerving en acties willen we het bedrag bij elkaar krijgen, zodat we in de zomer van 2017 onze droom-clubhuis kunnen verwezenlijken!

Wilt u ook een bijdrage leveren? Dat kan via rekeningnummer NL56RABO0131886746 ovv. “Nieuwbouw Molenhorst”.