Groepsontwikkeling dag 20 oktober

Groepsontwikkeling dag

Op zaterdag 20 oktober jl. heeft bij de verschillende speltakken geen opkomst plaatsgevonden, hiervoor in de plaats heeft het bestuur samen met de praktijkbegeleiding een dag voor groepsontwikkeling georganiseerd voor de leiding. Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd en hierin staat leren van en met elkaar centraal. Het programma is samen met de leiding opgesteld en dit jaar hebben we aandacht besteed aan evaluatietechnieken, pesten en de bever- en welpen speltak. Ter ontspanning hebben we tussendoor een hilarische theater activiteit gedaan, onder leiding van Jacqueline Goudappel, moeder van Voska en Raven. (Jacqueline nogmaals dank hiervoor! 🙂 )

Hieronder een korte samenvatting van de besproken onderwerpen.

Evaluatietechnieken

Het Groepsweekend is uitvoerig geëvalueerd met als belangrijke conclusie dat de kracht van het leidingteam, improviseren is. De leiding is uitstekend op elkaar ingespeeld en weet bij tegenslag (lees: de gehele dag regen) de positiviteit erin te houden en de kinderen een onbezonnen en gezellige dag te geven. Er is daarnaast sprake van een open, positieve en enthousiaste sfeer in de groep. Een leerpunt betreft de onderlinge communicatie en met name het stukje verwachtingsmanagement daarin. Het is belangrijk dat de leiding verwachtingen actief naar elkaar uitspreekt en vooral ook concreet maakt wat er wat moet gebeuren en wie dat op zich gaat nemen. Dit zal ten goede komen aan meer structuur en een betere taakverdeling.

Pesten

Een onderwerp dat veelal in het nieuws is als het gaat om kinderen is pesten. Als groep willen wij niet dat dit zich voordoet binnen de teams en/of onder de kinderen. Daarom is het ook voor de leiding van belang om te weten hoe ze hiermee om kunnen gaan mocht dit zich voordoen. We hebben hier aandacht aan besteed, o.b.v. de pestprotocollen van Scouting Nederland en de kennis/ervaring van de praktijkbegeleiders op dit gebied. Er is besproken wat je kan doen aan pestgedrag binnen de groep mocht dit zich voordoen. De focus wordt hierbij gelegd op hoe je samen een veilige, positieve sfeer creëert binnen de groep waarin pestgedrag weinig ruimte krijgt om te ontstaan. We hebben de leiding hiervoor de zogenaamde “no blame methode” aangereikt. (meer informatie: https://www.noblame.nl/introductie )

Leiding teams bevers en welpen

Je kent het wel; je bent jong, je zit in de bloei van je leven en je wilt alles tegelijkertijd doen en ook zo goed mogelijk. Soms wordt je daar best een beetje moe van en zie je door de bomen het bos even niet meer. (Misschien is dit voor u ook best herkenbaar?) Het is iets waar onze leiding mee te maken heeft; studeren, werken, vrije tijd, sporten en Scouting het is nogal wat… We hebben samen met de bever- en welpenleiding gekeken naar wat het leiding zijn allemaal inhoudt, welke taken er uitgevoerd moeten worden, wanneer je bij elkaar komt, hoe je dit organiseert en vormgeeft. Hiervoor hebben we hen een aantal praktische zaken aangereikt om hier meer structuur (en daarmee rust) in aan te brengen.

Omdat beide speltakken maar met een kleine groep leiding zijn (drie per speltak), moeten zij altijd aanwezig zijn. Anders kan de opkomst niet door gaan. Hoewel ze opkomsten draaien super leuk vinden, moeten de tentamens gehaald en moet er geld verdiend worden met bijbaantjes. Hoe of wie wissel je dan af, als er eigenlijk geen vervanging voor je is…

Het bestuur heeft dit punt samen met de leiding besproken. Niet alleen hebben we gekeken naar de huidige situatie maar ook hoe we dat in de toekomst kunnen gaan oplossen.

Dus mocht u nog suggesties hebben om het leiding tekort te verhelpen, neem dan contact op met ons. Alle ideeën zijn welkom.