De legende van Hillegersberg

Hillegonda

De legende…

Er leefden, ten tijde van onze verre voorouders, reuzen in ons kleine land. Zo ook woonde onder hen de reuzen-maagd van Hillegersberg. Deze maagd nu ontving van haar vader de opdracht zand te brengen van de Veluwe naar de Hollanden. Dit zand moest daar worden bijeen gebracht teneinde de woeste golven der zee te bedwingen. Misschien ook wilde de vader een machtige burcht doen verrijzen als bolwerk tegen de zeerovers. Men kende in die tijd geen karren, noch auto’s en als vervoermiddel diende de schort, welke de Maagd zich had voorgehangen. Doch het verschrikkelijke geschiedde dat de Vrouwe van Hillegersberg op één van haar tochten in de nabijheid van de Rotte, plotseling haar schort van één hoorde scheuren en zie: het zand stortte tussen twee poelen, U thans bekend als de Bergseplassen, neer en weldra verrees daar een heuvel. Verschrikt sloeg de Maagd op de vlucht en tot op deze dag zag niemand Vrouw Hildegard terug.

Toen men echter rond de jaren 1200 kerken deed verrijzen koos men ook de heuvel, die op zo een zonderlinge wijze was ontstaan, voor een dergelijk Heilig Bouwsel. En ter herinnering aan de Maagd kent gij dus ook thans de oude Hillegondakerk terwijl aan de voet van haar toren het liefelijke dorpje Hillegersberg ontstond.

Waarom wordt deze legende verteld?

In deze woelige tijd, waarin steden verschijnen, maar ook steden verdwijnen, vond de Maagd van Hillegersberg om in Hillegersberg iets ter herinnering te laten voortleven van de vroegere jaren. Immers ook dit dorp, ontstaan door de moed en volharding van deze sterke vrouw, kent geen zelfstandigheid meer. En hoe lang duurt het nog of zelfs niemand kent meer de geschiedenis van haar oorsprong? Daarom verzoekt Vrouw Hildegard de leden van scoutinggroep Hillegersberg, die evenals zij de moed en volharding niet schuwen, zich te verenigen en te hare ere en nagedachtenis te willen voortleven als “Ridders van Hillegersberg”. Het is echter niet meer nodig om zand te dragen als verdediging tegen de zee en haar bewoners, maar ook in deze tijd moet er verdedigd en gestreden worden.

Gedraag je als een goede Bever, Welp, Scout, Explorer of ander groepslid om de naam van Hillegersberg in ere te houden.