Weer een stap dichterbij!!

Na een succes volle veilingavond, zijn er weer flinke stappen gezet. De realisatie in 2019 komt nu serieus in beeld.

De belangrijkste stappen op een rij:

Met de leiding en het bestuur is nogmaals gekeken naar het ontwerp en definitief goedgekeurd. Vervolgens is in februari de aanvraag voor de omgevingvergunning ingediend bij de gemeente.

Ecolux – de bouwer van het prefab gebouw – heeft een definitieve offerte opgeleverd, die we onder voorwaarde van het verkrijgen van de vergunning hebben geaccepteerd.

We verwachten eind maart meer te horen van de gemeente. We gaan uit van een positieve reactie. En met dat uitgangspunt gaat het bouwteam begin maart een gedetailleerde bouwplanning maken.

Oproep

In dit stadium zijn we erg geïnteresseerd in hulp/contacten op het gebied van bijvoorbeeld slopen, een sloopbedrijf, afvoer sloopafval, fundering, graafmachine, bouwkraan(tje), loodgieter, elektricien, …

Uitnodiging

Op 18 maart is er een info avond voor buurtbewoners op het clubhuis van 20.00 tot 21.30 Mocht je hierbij aanwezig willen zijn dan ben je natuurlijk van harte welkom. Laat het ons even weten.

Voor alle vragen, tips en hulp kun je altijd contact opnemen via de site.