Installatie Scouts 2015

Zaterdag 21 november was het zover… tijd voor de installatie van de nieuwe scouts!
We begonnen ’s ochtends met de nog niet geïnstalleerde scouts om een themastuk klaar te zetten. Dit themastuk hadden ze afgelopen week al bedacht.

De nieuwe scouts kwamen naar het clubhuis en maakten daar kennis met de maffia. De maffia had een slachtoffer op het oog die omgebracht moest worden, omdat die een misdaad had begaan. De maffia vroeg de nieuwe scouts om hierbij te helpen. Uiteraard moest dit in combinatie met een aantal scoutingtechnieken welke elke nieuwe scout moet weten.

Als eerste moest het slachtoffer gevonden worden. De maffia gaf een coördinaat aan de scouts, die daarmee het slachtoffer moesten vinden.
Nadat de scouts het slachtoffer hadden gevonden nam deze de benen! Hij vluchtte snel een kroeg in. De nieuwe scouts gingen hem achterna. Na een drankje in de kroeg kregen de nieuwe scouts de opdracht om een windroos met alle windstreken te tekenen. Na dit succesvol te hebben afgerond, kregen ze een hint in welke windstreek het slachtoffer zich bevond.

Na het slachtoffer te hebben gevonden moest deze worden vastgebonden en uitgeleverd worden aan de maffia. Ook hier kwamen de knoop-technieken van de nieuwe scouts goed van pas. Na het uitleveren van de verdachte van de maffia bleek deze toch onschuldig te zijn en is deze vrijgelaten.

Hierna kon het officiële deel van de installatie beginnen en werden Zeb, Wolf, Joy en Nienke geïnstalleerd. Hierbij kregen ze de insignes opgespeld en hun das uitgereikt door het bestuur.

Na afloop hebben we afgesloten met een spelletje ’10 tellen in de rimboe’.