Groepsweekend

Zaterdag 30 september en zondag 1 oktober was het weer zover: het groepsweekend was er weer!

Dit jaar was het groepsweekend in Numansdorp, in het clubhuis van scouting Driestromengroep.

Iedereen verzamelde in Numansdorp om 10.00 uur. Toen alle spullen in het clubhuis lagen begonnen we zoals altijd met openen. Daarna kregen we de indeling te horen van het groepje waar je het hele weekend dingen samen mee deed: de tocht, het postenspel, enz.

Nadat de groepjes opgenoemd waren gingen we een potje iemand-is-hem-niemand-is-hem doen, en vervolgens Hollandse Leeuwen. Toen we één potje gespeeld hadden, zagen we ineens rare mensen bij het water staan. Het waren archeologen. Ze hadden daar die vrijdag documenten gevonden die zeer oud waren. We gingen naar hun tent toe en daar zagen we de documenten. Er stond een raar geschrift op, wat niemand begreep. Er zat ook een stamboom bij, de archeologen gingen dus zoeken naar iemand op die stamboom om erachter te komen wat de documenten inhouden.

Daarna hebben we het tweede potje Hollandse Leeuwen afgemaakt, waarna we gingen lunchen.

Toen iedereen had gegeten gingen we de tocht lopen in ons groepje. Tijdens de tocht waren er drie posten:

  1. Bij de eerste post moesten we een plankje zoeken dat was komen aandrijven. Daar stond de betekenis van het geschrift op.
  2. Bij de tweede post gingen we limonade drinken.
  3. Bij de derde post moest je een klein toneelstukje voorbereiden om die avond bij het kampvuur op te voeren, naar aanleiding van een aantal woorden die je kreeg.

Nadat de tocht was gelopen waren de archeologen er weer om het plankje in ontvangst te nemen. Daar zagen ze dat heel het alfabet in het geschrift op alle plankjes bij elkaar stond. De archeologen hadden ook iemand van de stamboom gevonden, maar die kende het geschrift niet. Dus moesten wij ze per groepje gaan ontcijferen. Het duurde aardig lang en er kwamen rare zinnen uit, dus de rest zouden de archeologen later doen. Eerst gingen we met hen mee omdat ze een stuk zand aan het afgraven waren. Wij mochten daarbij helpen en hadden een stuk of vier dingen gevonden!

Die gingen de archeologen goed bekijken, en wij liepen weer terug naar het clubhuis.

Daar gingen we eten: soep, boerenkool of andijvie en nog een toetje. Daarna werd het tijd voor het avondspel, omdat het al aardig snel donker werd. Voor het spel kreeg je per groepje een kaartje dat je in een brievenbus (blikje) moest doen. Die brievenbussen stonden ergens in het bos, maar die werden telkens verplaatst door de leiding. Ook waren er tikkers. Als die je tikten, moest je je kaartje inleveren. Het spel ging niet echt makkelijk en goed in het donker, we waren zelfs blikjes kwijtgeraakt. Dus liepen we maar terug en gingen we rond het kampvuur zitten.

Daar kwamen de archeologen ons vertellen dat ze iets hadden gevonden bij de documenten. Met een speciale onderzoekslamp zagen ze dat er nog tekst onder iedere zit stond, waardoor de documenten wel klopten. Want de zinnen waren eerst heel raar. Daarna gingen we nog even bij het kampvuur zitten en ging Japie, een archeoloog, nog even bij ons zitten. Maar toen ging zijn telefoon: het was Big Boss, zijn baas. Zijn baas schreeuwde zo hard dat iedereen het kon verstaan. Hij zei of Japie de documenten nou al had gestolen, en die zij dat hij het die avond ging doen. Maar een andere archeologe zou nog op pad gaan die avond, dus had hij de batterijen van haar zaklamp en nog een paar andere dingen meegenomen.

Na nog een paar liedjes gezongen te hebben werd het tijd voor de bevers om naar bed te gaan, en even later ook de kabouters en welpen. De scouts deden nog "Hollandse Leeuwen" op hun eigen manier in het donker, en het heette "Gestoorde Scouts". Daarna deden we nog verstoppertje met alle leiding. Toen werden Roos, Max, Arjen en Jesicca samen met Chil en Marcel gedropt.

Dylan, Arnoud en Jarno bleven nog bij het kampvuur, waarna het voor ons ook tijd was om naar bed te gaan. De scouts die gedropt waren kwamen rond half vier weer terug en gingen toen ook slapen.

De volgende dag werden we wakker gemaakt door de archeologe, want de documenten waren gestolen. We deden ochtendgymnastiek, om alvast te oefenen om Japie te pakken. Daarna moesten we onze normale kleren gaan aandoen en onze spullen opruimen; toen iedereen dat had gedaan gingen we ontbijten. Na het ontbijt gingen we het vier-postenspel doen. De vier posten waren:

  1. Ren je rot
  2. Zintuigen gebruiken (dingen proeven, voelen en ruiken met een blinddoek om en kijken zonder blinddoek; waarna je moet raden wat het is)
  3. Lint volgen en over, naast, onder en door obstakels heen met een blinddoek om
  4. Een kaartje trekken en wat er op dat kaartje stond, dat spel moest je dan spelen

Na twee posten gedaan te hebben gingen we drinken en een snoepje eten, waarna we de laatste twee posten deden.

Toen werd het tijd om te gaan lunchen. Na het lunchen gingen de scouts de tent afbreken en opruimen. Toen we de tent aan het afbreken waren, gingen de bevers, welpen en kabouters het spel wat we zaterdagavond hadden gedaan in het licht spelen. Dat vonden ze veel makkelijker en leuker.

Nadat de tent was afgebroken gingen we iemand-is-hem-niemand-is-hem spelen. Toen we net bezig waren, zagen we Japie met zijn baas en de documenten. We liepen ernaartoe en pakte Japie en de documenten af. De baas reed hard weg in zijn auto. Die hebben we nooit meer teruggevonden. Maar de documenten en Japie hadden we tenminste!

De archeologen waren heel blij dat we de documenten terug hadden gevonden. Toen hebben we nog even iemand-is-hem-niemand-is-hem gedaan, waarna het tijd werd voor twee bevers, een welp, en twee scouts om over te vliegen. Dat was weer heel leuk, waarna elke speltak zijn nieuwe lid/leden verwelkomde.

Toen werd het tijd om te sluiten, waarna iedereen weer naar huis ging.

Het was een heel leuk groepsweekend!

Dylan